TÛR-İ SÎNÂ


Results for "TÛR-İ SÎNÂ"

Islamic Glossary

TÛR-İ SÎNÂ

(Islamic Glossary) :
Tûr dağı. Allahü teâlânın Mûsâ aleyhisselâmı peygamberlikle müjdelediği ve sonra Tevrât'ıindirdiği, Kızıldeniz'in kuzeyinde, Asya ve Afrika kıtalarının arasındaki Sinâ yarımadasınıngüney kısmında yer alan dağ.Allahü teâlâ Kur'ân-ı kerîmde meâlen buyurdu ki:Biz Mûsâ'ya Tûr-i Sînâ yanında, sağ tarafından nidâ ettik ve münâcât ettiği (yalvardığı)hâlde kendisine yüksek mertebe verdik. (Meryem sûresi: 52)Vaktâ ki, Mûsâ (aleyhisselâm, kararlaştırılan) vakti tam olarak yerine getirdikten sonra(Hazret-i Şuayb'dan izin alıp) hanımıyla birlikte (Mısır'a gitmek üzere) yola çıktı. YoldaTûr-i Sînâ tarafında bir ateş gördü. Hanımına; "Siz burada bekleyin ben bir ateş gördüm,ümid ederim ki o ateşin bulunduğu yerden size bir haber veya o ateşten bir parça getiririm.Umulur ki, onunla ısınırsınız. Vaktâki Mûsâ (aleyhisselâm) o ateşe vardığında sağtarafındaki vâdiden, bereketli yerdeki ağaç tarafından nidâ olundu ki: "Yâ Mûsâ!Muhakkak ki ben âlemlerin Rabbi olan Allahü teâlâyım. Asânı yere bırak..." (Kasassûresi: 29-31)Mûsâ aleyhisselâma Allahü teâlâ tarafından Medyen dönüşünde Tûr-i Sînâ'ya gidişindepeygamber olduğu, kardeşi Hârûn aleyhissselâmın da peygamber olarak vazîfelendirildiğibildirildi. Mûsâ aleyhisselâma daha sonraki Tûr-i Sînâ'ya gidişinde Tevrât-ı şe rîf ve on emrinyazılı olduğu levhalar verildi. (Kisâî, Sa'lebî, Nişâncızâde)Allahü teâlâ Tûr-i Sînâ'da Mûsâ aleyhisselâma buyurdu ki: "Bir kimseye, Hak teâlâdan korkdeseler, o kimse de Allah'tan kormağı bana mı öğretiyorsun, sen Allah'tan kork derse en fenâinsan odur." (Süleymân bin Cezâ)U