TÜRK-İŞ


Results for "TÜRK-İŞ"

Turkish - English dictionary

TÜRK-İŞ

(Turkish - English dictionary) :
(abbr. for Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu) C.T.T.U. (Confederation of Turkish Trade Unions).
Dictionary of Economics

TÜRK-İŞ (TÜRKİYE İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU)

(Dictionary of Economics) :
Merkezi KAnkarada bulunan İşçi Sendikaları Üst Örgütü. Türk-İş Türkiyenin ilk üst düzey sendikal örgütüdür (1952). 1957 DPye yakın Nuri Başer başkanlığa seçilinceye kadar sönük bir dönem geçirdi. 1961 Anayasasının hazırlık çalışmalarına katıldı. Bu arad ABDnin dış yardım programlarını koordine eden Uluslararası Gelişme Ajansından sağladığı para yardımı sonradan yoğun eleştirilere yol açtı. Çalışma yaşamına ilişkin yasaların çıkmasından (1963) sonra, yoğnlaşan işçi eylemlerine ve grevler çıkması nedeniyle çıkan anlaşmazlıklardan sonra, bünyesindeki sendikalardan bazıları konfederasyondan ayrılarak Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonunu kurdular (1967). Daha sonraları Sosyal Demokrat sendikacıların muhalefetinde kalan Türk-İş 12 Mart müdahalesine karşı çıkmadığı için yoğun biçimde eleştirildi. Buna rağmen, özellikle kamu işyerlerinde örgütlü olan, ulusal ve uluslararası kuruluşlardaki üçlü yapılarda işçi kesimini temsil eden Türk-İş, üye sayısı en fazla işçi kuruluşu olarak etkinliğini sürdürdü. 12 Eylül Harekatını desteklemesi dolayısıyla uluslararası Hür İşçi Sendikaları Ko4nfederasyonuna üyeliği askıya alındı. Şu anda genel başkan Şevket Yılmazdır.