TİCARET ODALARI


Results for "TİCARET ODALARI"

Dictionary of Economics

TİCARET ODALARI

(Dictionary of Economics) :
İş hayatının resmi makamlara karşı kollektif mesleki temsil organı. Meslek hizmetlerine bakarlar, mesleki ahlak ve dayanışmanın gözetilmesi prensip itibariyle sağlamayı amaç edinirler. Piyasanın ihtiyaçlarını ve dileklerni resmi makamlara, gerekirse kamuoyuna duyururlar.