TİLAVET SECDESİ


Results for "TİLAVET SECDESİ"

Dream Dictionary of Phrase

TİLAVET SECDESİ

(Dream Dictionary of Phrase) :
Bakınız; Okuma Secdesi.
Islamic Glossary

Tilâvet Secdesi

(Islamic Glossary) :
Kur'ân-ı kerîmdeki on dört secde âyetinden herhangi birini okuyan veya işiten birmükellefin yâni akıllı ve ergenlik çağına erişmiş bir müslümanın yapması vâcib (lâzım gelen)secde. Secde âyetleri, Kur'ân-ı kerîmin; A'râf, Ra'd, Nahl, İsrâ, Meryem, H ac, Furkân, Neml,Secde, Sâd, Necm, İnşikâk ve Alak sûrelerinde bulunmaktadır. (Bkz. Secde)Namazda aranan şartlar tilâvet secdesinde de aranır. Hadesten (abdestsizlik vecünüplükten) ve necâsetten (gözle görülen pislikten)temizlenmek, setr-i avret (avret yerleriniörtmek) ve istikbâl-i kıble (kıbleye dönmek) gibi şartları taşımıyan kimse, secde âyetiniduyduğu zaman bu şartları yerine getirdikten sonra secdesini yapar. (İmâm-ı Gazâlî)Tilâvet secdesi şöyle yapılır: Niyet edilerek eller kaldırılmadan Allahü ekber diyereksecdeye varılır. Secdede üç kere; "Sübhâne rabbiyel a'lâ" denir. Sonra Allahü ekber denilerekayağa kalkılır. (M. Zihni Efendi)Tilâvet secdesinin hükmü, dünyâda bir vâcibi yerine getirip borcundan kurtulmak veâhirette de sevâba kavuşmaktır. (M. Zihni Efendi)Fonografta (gromafonda, teybde, radyoda ve televizyonda) okunan secde âyetini işitenintilâvet secdesi yapması vâcib olmaz. (Muhammed Bahît el-Mutî')Bir kimse hüzünden, sıkıntıdan kurtulmak için, Allahü teâlâya kalbinden yalvararak on dörtsecde âyetini (ezberden ayakta) okuyup her birinden sonra, hemen tilâvet secdesi yaparsa,Allahü teâlâ o kimseyi o derd ve belâdan korur. (İmâm-ı Nesefî)