TALEBİN GELİR ESNEKLİĞİ


Results for "TALEBİN GELİR ESNEKLİĞİ"

Dictionary of Economics

TALEBİN GELİR ESNEKLİĞİ

(Dictionary of Economics) :
Talepteki nisbi değişimin gelirdeki nisbi değişime olan oranıdır.