TAYFUR


Results for "TAYFUR"

Ottoman - Turkish Dictionary

TAYFUR

(Ottoman - Turkish Dictionary) :
Bir kuş ismi.
Islamic Glossary

TAYFÛRİYYE

(Islamic Glossary) :
Evliyânın büyüklerinden Bâyezîd-i Bistâmî hazretlerinin tasavvuftaki yolu. Bâyezîd-iBistâmî hazretlerinin ismi Tayfur olduğu için yolu bu adla anılmıştır.Tarîkatlerin çeşitli isimler alması, başka başka olduklarını göstermez. Aynı mürşidin(hocanın) talebeleri, birbirlerini tanımak için bulundukları yola hocalarının isminivermişlerdir.Tarîkatler başlıca ikidir: Zikr-i cehrî yâni yüksek sesle zikr yap an tarîkatler vezikr-i hafî, yâni sessiz zikr yapan tarîkatler. Zikr-i hafî hazret-i Ebû Bekr'den gelmiş olup,mürşidlerinin adına göre; Tayfûriyye, Yeseviyye, Medâriyye, (hakîkî olan) Bektâşiyye,Ahrâriyye, Ahmediyye-i müceddidiyyedir. (Seyyid Abdülhakîm)Tayfûriyye yolunun kurucusu olan Bâyezîd-i Bistâmî hazretleri; "Dilini Allahü teâlânınismini anmaktan başka işlerle uğraşmaktan ve başka şeyler konuşmaktan koru. Nefsini hesâbaçek. İlme yapış ve edebi muhâfaza et. Hak ve hukûka riâyet et. İbâdetten ayrılma. Güzelahlâklı, merhâmet sâhibi ve yumuşak ol, Allahü teâlâyı unutturacak her şeyden uzak dur veonlara kapılma!" buyurmuştur. (Ferîdüddîn Attâr)