TEAYYÜN


Results for "TEAYYÜN"

Ottoman - Turkish Dictionary

TEAYYÜN

(Ottoman - Turkish Dictionary) :
Bellibaşlı olmak. * Meydana çıkmak. Görünmek. Belirmek. * Anlaşılma. Zâhir ve âşikâr olma. (Bak: Taayyün)
Islamic Glossary

TEAYYÜN

(Islamic Glossary) :
Alış-verişte söz kesilirken tâyin (belli) edilen malın, belli olarak kalması.Teayyün eden malın kendisini vermek lâzımdır.Benzerini hattâ daha iyisini alması içinmüşteri zorlanamaz. ( Hamza Efendi)
Islamic Glossary

Teayyün-i Evvel

(Islamic Glossary) :
İlm-i ilâhîde ilk teayyün, zuhûr, ortaya çıkış.Peygamberlerin ve meleklerin bütün vilâyetleri, teayyün-i evveldedir. (MuhammedBâkî-billah)
Islamic Glossary

Teayyün-i İmkânî

(Islamic Glossary) :
İnsanın hakîkati olan teayyün-i vücûbîsinin zılli yâni görüntüsü. Ehlullah (evliyâ) kendiyaratılışlarına, güçlerine göre tasavvuf mertebelerine kavuşmakta birbirlerinden çok ayrıdırlar.Evliyâ arasında Allahü teâlânın ismine kavuşanlar pek azdır. Ço ğu bu ismin teayyün-iimkânîsine kavuşmuştur. (İmâm-ı Gazâlî)
Islamic Glossary

Teayyün-i Vücûbî

(Islamic Glossary) :
Bir şeyin, insanın hakîkati.Îsâ aleyhisselâm gökten inerek, âhir zaman Peygamberinin dînine uyunca, onun teayyün-ivücûbisi kendi makâmından yükselerek, ona uyduğu için, hakîkat-i Muhammedî'nin makâmınagelir. O'nun dînini kuvvetlendirir. (İmâm-ı Gazâlî)