TECVİD


Results for "TECVİD"

Ottoman - Turkish Dictionary

TECVİD

(Ottoman - Turkish Dictionary) :
(Cevdet. den) Bir şeyi güzel yapma. Süsleme. * Kur'an-ı Kerim'i usulüne uygun olarak okuma ilmi ve buna dair yazılan kitap.
Dream Dictionary of Phrase

TECVİD

(Dream Dictionary of Phrase) :
Kur'an-ı Kerim'i doğru olarak okumaya çalıştığını ve bu maksatla tecvid öğrendiğini görmek kıraat (okuma) ilmine vakıf olmaya, güzel ve düzgün konuşmaya delalet eder.
Islamic Glossary

TECVÎD

(Islamic Glossary) :
Güzel yapmak, Kur'ân-ı kerîmi harflerin mahreclerine (çıkış yerlerine) ve sıfatlarına uygunolarak okumak ve bunu anlatan ilim.Kur'ân-ı kerîmi tecvîde uygun okuyana şehîd sevâbı verilir. (Hadîs-işerîf-Künûz-üd-Dekâik)Kur'ân-ı kerîmi tecvîd bilgisine uyarak okuyunca, her harfine yirmi sevâb verilir.Tecvîdsiz on sevâb alır. (Hadîs-i şerîf-Şir'at-ül-İslâm)Kırâati güzel olan imâm olur.Yâni Kur'ân-ı kerîmin harflerini tanıyan, tecvîd ile okumasınıbilen olur. Sesi güzel ve tegannî eden (harfleri değiştirerek okuyan) değil. (İbn-i Âbidîn)Kur'ân-ı kerîmi okurken riâyet edilecek on edepten altıncısı; Kur'ân-ı kerîmi güzel sesle vetecvîd üzere okumaktır. Harfleri kelimeleri bozarak tegannî etmek, haramdır.Harflerbozulmazsa, mekrûh olur. (Halebî, İmâm-ı Gazâlî)Din adamlarının insanlara yapamayacakları fetvâları bildirmeleri de fitneye sebeb olur.Köylüye ve ihtiyâra, tecvidsiz namaz kılınmaz demek de böyledir.Çünkü bunlar artıköğrenemez ve namazı büsbütün bırakırlar. Hâlbuki, tecvidsiz namazın câiz olduğu na fetvâverenler vardır. Bu fetvâ zayıf ise de namazın terkedilmesinden iyidir. (Abdülganî Nablüsî)
Ottoman - Turkish Dictionary

TECVİD İLMİ

(Ottoman - Turkish Dictionary) :
Harflerin mahreç ve sıfatlarına uymak suretiyle, Kur'an-ı Kerim'i hatasız okumayı öğreten bir ilimdir.
Ottoman - Turkish Dictionary

TECVİD-İ HURUF

(Ottoman - Turkish Dictionary) :
Seslerin mahreçlendirilmesi. Harflerin düzgün olarak telâffuz edilmesi.