TEHLİL


Results for "TEHLİL"

Ottoman - Turkish Dictionary

TEHLİL

(Ottoman - Turkish Dictionary) :
İslâmiyetin tevhid akidesini hülâsa eden, ancak bir İlâh bulunduğunu, Onun da ancak ve ancak Allah (C.C.) olduğunu ifade eden "Lâilâhe illâllâh" sözünü tekrar etmek. (Bak: Tevhid)
Dream Dictionary of Phrase

TEHLİL

(Dream Dictionary of Phrase) :
'La ilahe illallah' - Allah'tan başka ilah yoktur- sözünü söylemek üzüntü ve kederden kurtulmaya, çektiği musibetin ecrine ermeye, kelime-i şehadetle ölmeye delalet eder.
Islamic Glossary

TEHLÎL

(Islamic Glossary) :
"Lâ ilâhe illallah (Allahü teâlâdan başka ilâh yoktur)" sözünü söylemek.Tesbîh (sübhânallah), tehlîl ve takdîse (Allahü teâlânın büyüklüğünü, yüceliğini, noksansıfatlardan uzak olduğunu söylemeye) devâm edin. Bunlardan gaflet etmeyin. Şaşırmamakiçin parmak uçları ile hesâb edin.Zîrâ onlar, kıyâmet gününde sorguya çekilir ve şehâdetederler. (Hadîs-i şerîf-Ebû Dâvûd ve Tirmizî)İnsan için boş sözlerden kaçıp, tesbîh (sübhânallah) ve tehlîle devâm etmek, daha hayırlıdır.Öyle olur ki, Allahü teâlâ, onun karşılığında Cennet'te bir köşk verir. (İmâm-ı Gazâlî)Hacca giden kimse, Safâ tepesine çıkınca, Kâbe'ye döner; tekbir (Allahü ekber), tehlîl vesalevât getirir. Sonra, iki kolunu omuz hizâsında ileri uzatıp ve avuçlarını semâya doğru açıpduâ eder. (Ebû Bekr Ali)Fısk meclislerinde (günah işlenen yerlerde), alay edenler arasında tesbîh (sübhânallah),tehlîl, zikr (Allahü teâlâyı anma), tekbîr (Allahü ekber), hadîs ve benzerlerini okumak günâhtır.(Halebî)