TEKE


Results for "TEKE"

Ottoman - Turkish Dictionary

TEKEBBÜR

(Ottoman - Turkish Dictionary) :
Kibirlenmek. Kendini büyük saymak. Nefsini büyük görmek. (Bak: Taabbüd, Tevazu')(İşte ey insan! Eğer yalnız ona abd olsan bütün mahlukat üstünde bir mevki kazanırsın. Eğer ubudiyetten istinkâf etsen, âciz mahlukata zelil bir abd olursun. Eğer enâniyetine ve iktidarına güvenip, tevekkül ve duâyı bırakıp, tekebbür ve dâvaya sapsan; o vakit iyilik ve icad cihetinde arı ve karıncadan daha aşağı, örümcek ve sinekten daha zayıf düşersin. Şer ve tahrib cihetinde dağdan daha ağır, tâundan daha muzır olursun. S.)
Islamic Glossary

TEKEBBÜR

(Islamic Glossary) :
Kibir sâhibi olma, büyüklenme, kibirlenme, kendini büyük gösterme.Allahü teâlâ tevâdu' üzere olmağı bana emr eyledi. Hiçbiriniz, hiçbir kimseye tekebbüretmeyiniz. (Hadîs-i şerîf-Berîka)Tevâdu' (alçak gönüllülük) gösteren azîz olur, yükselir. Tekebbür eden zelîl olur. (Hazret-iÖmer)Allahü teâlâ; "Tekebbür edenleri sevmem, tevâdu' edenleri severim" buyuruyor. Âciz,elinden bir şey gelmeyen zavallı insana bunlardan hangisini yapmak yakışır?Aklı başında olan,kendini ve Rabbini tanıyan kimse, hiç tekebbür edebilir mi? İnsan aşağıl ığını, âcizliğini, Rabbinekarşı her an izhâr etmek (göstermek) mecbûriyetindedir. Bunun için her an, her yerde aczinigöstermesi, tevâdu' üzere bulunması lâzımdır. Tekebbür etmek harâmdır.Tekebbür, Allahüteâlânın bir sıfatıdır. Kibir ve kibriyâ sıfatı, O'na mahsustur. İnsan nefsini ne kadar aşağılarsa,Allah indinde kıymeti o kadar artar. Kendine kıymet verenin, Allahü teâlâ indinde kıymetiolmaz. (Muhammed Hâdimî)Mal, evlâd, mevki ve rütbe ile tekebbür etmek insana hiç yakışmaz. Çünkü bunlar,kendinde bulunan üstünlükler değildir. Gelip geçen, kendinde kalmayan, insandan çabukayrılan şeylerdir. (M. Hâdimî)Tekebbür edene tekebbür sadakadır. (İmâm-ı Rabbânî)
Ottoman - Turkish Dictionary

TEKEDDUH

(Ottoman - Turkish Dictionary) :
Kuvvetle kaşımak.
Ottoman - Turkish Dictionary

TEKEDDÜN

(Ottoman - Turkish Dictionary) :
Eğlenmek.
Ottoman - Turkish Dictionary

TEKEDDÜR

(Ottoman - Turkish Dictionary) :
Bulanık olma. * Kederlenme.