TEKLİF EĞRİSİ


Results for "TEKLİF EĞRİSİ"

Dictionary of Economics

TEKLİF EĞRİSİ

(Dictionary of Economics) :
Uluslararası ticarette belirli miktarda ithal mala karşılık ne miktarda ihraç mal teklif edildiğini gösteren eğridir. Teklif eğrisi üzerindeki bir nokta, ülkenin belirli bir miktar mal karşılığında teklife hazır olduğu ihraç mal miktarını gösterir.