TENEŞİR


Results for "TENEŞİR"

Turkish - Turkish dictionary

TENEŞİR

(Turkish - Turkish dictionary) :
is. Ölü yıkanan kerevet.
Dream Dictionary of Phrase

TENEŞİR

(Dream Dictionary of Phrase) :
Bakınız; Ölünün Yıkanması.
Islamic Glossary

TENEŞİR

(Islamic Glossary) :
Serîr; ölünün yıkandığı masa şeklindeki dört ayaklı uzun tahta zemin.Teneşir (serîr) etrâfında önce buhur yakılıp üç defâ dolaştırılır. Beş defâ da olur. Buhur birottur. Buna öd ağacı talaşları ve günnük denilen ağacın zamkı da karıştırılıp bir kap içindekiateş üzerine konur, bu kap, teneşir etrâfında dolaştırılır. (Halebî, Tahtâvî)Cenâze, örtülü olarak, tütsülenmiş teneşir üzerine, sırt üstü veya kolay gelen şekildeyatırılır. Göbek ile diz arası örtülü olarak yıkanır. Teneşir üzerinde kıbleye karşı yatırmaksünnettir. (İbn-i Âbidîn)
Turkish - English dictionary

teneşir

(Turkish - English dictionary) :
bench or table on which a corpse is washed. e gelmek colloq. to die, kick the bucket. horozu/kargası very thin person, bag of bones, person who´s nothing but skin and bones. paklar. colloq. /ı/ Only death will put an end to (his) misdeeds or wicked actions. tahtası wooden table on which corpses are washed.
Turkish - English dictionary

teneşirlik

(Turkish - English dictionary) :
1. place for washing corpses (in the courtyard of a mosque). 2. slang person who´ll keep on misbehaving or being wicked right up to the day he dies. 3. (material) suitable for making a bench or table on which corpses are washed. 4. (person) who´s at death´s door, who has one foot in the grave.