TERCÎHUN BİLÂ MÜRECCİH


Results for "TERCÎHUN BİLÂ MÜRECCİH"

Islamic Glossary

TERCÎHUN BİLÂ MÜRECCİH

(Islamic Glossary) :
Tercih sebebi olmadığı hâlde bir şeyi diğerine tercîh etmek yâni üstün tutmak.Tercîhun bilâ müreccih bâtıldır, geçersizdir. (Fahreddîn Râzî)