TESELSÜL


Results for "TESELSÜL"

Turkish - Turkish dictionary

TESELSÜL

(Turkish - Turkish dictionary) :
is. Zincirleme.
Ottoman - Turkish Dictionary

TESELSÜL

(Ottoman - Turkish Dictionary) :
Zincirleme. Zincir gibi birbirine bitişik kısımlar olma. Silsile peyda etme. * Ulaştırma. * Man: (Bak: Delil-i ihtira)
Ottoman - Turkish Dictionary

TEŞELŞÜL

(Ottoman - Turkish Dictionary) :
(C.: Teşelşülât) Suyun yüksek bir yerden aşağı şarıltı ile dökülmesi, çağlayan oluşturması. * Soğuk su banyosu yapma, duş yapma.
Islamic Glossary

TESELSÜL

(Islamic Glossary) :
Burhân-ı tatbîk delîli ve benzerlerinde, Allahü teâlânın varlığının lâzım olduğunu isbatetmekte kullanılan delillerden biri. Hâdislerin (sonradan var olan şeylerin) birbirinin varlığınasebeb olarak geriye doğru sonsuza kadar zincirleme birbiri ardı sıra gitmesi. (Bkz. Burhân-ıTatbîk)Teselsülün muhâl (imkânsız) olduğu, Burhân-ı tatbîk ile isbât olunur.Meselâ bir şeyinsonsuz yaratıcılarını birinciden başlıyarak, sonsuz olarak, yan yana dizelim. İkinci yaratıcıdanbaşlayarak, ikinci bir sıra daha düşünelim. Sonsuza giden ikinci sı ra, birinci sıradan bir noksanolduğu için, kısadır.Kısa olana sonsuz denilemez. İkinci sıra, sonsuz olamadığı için, bundan birfazla olan birinci sıra da, sonsuz olamaz. Yâni, bir ucu sonsuza giden yarım doğrudüşünülebilir. Fakat böyle bir şey mevcud olamaz. Dolayısıyla teselsül olamaz.Bu sebeblesonsuz sayıda yaratıcılar olamaz. Sonsuz var olan bir yaratıcı olur. Bu tek yaratıcı, ezelîdir(başlangıcı yoktur), ebedîdir (sonu yoktur), sonsuz olarak vardır. Varlığı kendindendir,başkasından değildir. Âkıl ve bâliğ (akıllı ve ergenlik yaşına gelen) kimse, Allahü teâlânınsonsuz var olduğunu ve başka her şeyin yoktan var edildiklerini işittikten sonra, aklınıkullanmayıp, düşünmeyip, buna inanmazsa veya aklını kullanıp, düşünüp de, bunu akıl kabûletmez, fenne uygun değildir diyerek inanmazsa îmânsız olur. Cehennem'de sonsuz azâb görür,yanar. (Âsım Efendi)
Ottoman - Turkish Dictionary

TESELSÜL-Ü İLEL

(Ottoman - Turkish Dictionary) :
İlletlerin zincirleme devam etmesi. Sebeblerin teselsülü.