TETAYYUR


Results for "TETAYYUR"

Islamic Glossary

TETAYYUR

(Islamic Glossary) :
Uğursuzluk, uğursuzluğa inanma.Tetayyur eden ve tetayyur olunan ve kâhinlik yapan ve kâhine giden ve sihir, büyüyapan ve yaptıran ve bunlara inanan bizden değildir. Kur'ân-ı kerîme inanmamıştır.(Hadîs-i şerîf-Hadîkat-ün-Nediyye)