TEVBE (Tövbe)


Results for "TEVBE (Tövbe)"

Islamic Glossary

TEVBE (Tövbe)

(Islamic Glossary) :
Haram, günah işledikten sonra, pişman olup, Allahü teâlâdan korkmak, bir dahayapmamaya karar vermek.Kur'ân-ı kerîmde meâlen buyruldu ki:Ey mü'minler! Hepiniz Allah'a tövbe ediniz ki felâh (kurtuluş) bulasınız. (Nûr sûresi:31)Allahü teâlâ tövbe edenleri sever. (Bekara sûresi: 222)En iyiniz, günâhtan sonra hemen tövbe edeninizdir. (Hadîs-i şerîf-Berîka)Tövbe eden, günah işlememiş gibi olur. (Hadîs-i şerîf-Berîka)Rûh gargaraya gelmedikçe, Allahü teâlâ kulun tövbesini kabûl eder. (Hadîs-işerîf-İhyâ)Günâhlarınız çok olup göklere kadar ulaşsa, tövbe edince Allahü teâlâ tövbenizi kabûleder. (Hadîs-i şerîf-Berîka)Günahtan sonra hemen tövbe etmek, farzdır. Tövbeyi geciktirmek büyük günâhtır. Bununiçin de, ayrıca tövbe etmek lâzımdır. Farzı yapmamanın günâhı ancak kazâ etmekle affolur.Her günâhın affı için, kalb ile tövbe etmek ve dil ile istiğfâr etmek (bağı şlanmasını istemek) vebeden ile kazâ etmek lâzımdır. (M. Hâdimî)Ey oğlum! Bir hatâ işlediğin zaman hemen tövbe et ve sadaka ver. Tövbeyi yarına bırakma.Çünkü ölüm, ansızın gelir. (Lokman Hakîm)İnsanları iki şey helâk eder: Biri tövbe ederim diyerek günâh işlemeleri, diğeri de sonrayaparım diyerek tövbeyi geciktirmeleridir. (Şakîk-i Belhî)Her uzvun tövbesi vardır. Kalbin tövbesi, harâm işleri yapmaya niyeti terk etmesi; gözüntövbesi, harâma bakmaması; ayakların tövbesi, harâma gitmemesi; kulakların tövbesi, haramşeyleri dinlememesi; karnın tövbesi harâm yememesidir. (Zünnûn-i Mısrî)Şartlarına uygun yapılan tövbe muhakkak kabûl olur. Tövbenin kabûl edileceğinde değil,tövbenin şartlarına uygun olup olmadığında şüphe etmelidir. (İmâm-ı Gazâlî)Tevbe yâ Rabbî hatâ râhına git tiklerimeBilip ettiklerime bilmeyip ettikle rime(Abdurrahîm Rûmî)