TEYEMMÜM


Results for "TEYEMMÜM"

Turkish - Turkish dictionary

TEYEMMÜM

(Turkish - Turkish dictionary) :
is. Su bulunmadığı hallerde temiz toprak, kum v.b. ile abdest alma.
Ottoman - Turkish Dictionary

TEYEMMÜM

(Ottoman - Turkish Dictionary) :
Kasd. * Fık: Su bulunmadığı veya su bulunup da kullanılması mümkün olmadığı takdirde temiz olan toprak cinsinden bir şey ile, abdestsizliği veya gusülsüzlüğü -hadesi- gidermek maksadiyle yapılan bir ameliyedir.
Dream Dictionary of Phrase

TEYEMMÜM

(Dream Dictionary of Phrase) :
Namaz abdesti için ya da gusletmek gayesi ile teyemmüm ettğini görmek kurtuluş ve farahlığa ermeye, üzüntü ve kederlerden kısa sürede kurtulmaya, az zamanda rahat ve huzura ermeye delalet eder.
Islamic Glossary

TEYEMMÜM

(Islamic Glossary) :
Su bulunmadığı veya bulunup da özür sebebiyle kullanmak mümkün olmadığı takdirde;temiz toprak veya taş, kum, kerpiç gibi toprak cinsinden bir şey ile hadesi yâni mânevî kirliliği,abdestsizliği gidermek için, elleri toprağa sürüp yüzü ve kolları mes h etmek.Hicretin beşinci senesinde Benî Müstalak Gazvesi sırasında mücâhidler yâni Eshâb-ı kirâmsu bulamadıkları için bir sabah namazını kılamama tehlikesi ile karşı karşıya kalmışlardı. Bununüzerine teyemüm ile ilgili âyet-i kerîme nâzil oldu (indi). Meâl en; "Su bulamadığınız zamantemiz toprağa teyemmüm ediniz" buyruldu. (Mâide sûresi: 6) (Senâullah Dehlevî)Teyemmüm, suyu bulamadığı zaman müslümanın temizliğidir. (Hadîs-i şerîf-Nîmet-iİslâm)Gusül (boy) abdesti alınca, soğuktan ölmek veya hasta olmak tehlikesi varsa, şehirde dahîolsa, hamam parası yoksa ve başka çâre bulamazsa, gusül abdesti için teyemmüm eder.(Tahtâvî, M. Zihni Efendi)Hastanın, abdest veya gusül ile veya hareket etmekle, hastalığının artacağı veya iyi olmasıuzayacağı, kendi tecrübesi ile veya mütehassıs ve açıkça günâh işlemeyen müslüman birdoktorun söylemesi ile anlaşılırsa, teyemmüm eder. (İbn-i Âbidîn, Tahtâvî)Teyemmüm ile namaz kılmak ancak Muhammed aleyhisselâmın dînine mahsustur.(Kutbüddîn-i İznikî)
Turkish - English dictionary

teyemmüm

(Turkish - English dictionary) :
Islam ritually cleansing oneself using sand or earth (done only when water is not available). etmek to cleanse oneself ritually with sand or earth.