TEZKİYE


Results for "TEZKİYE"

Turkish - Turkish dictionary

TEZKİYE

(Turkish - Turkish dictionary) :
is. Temize çıkarma.
Ottoman - Turkish Dictionary

TEZKİYE

(Ottoman - Turkish Dictionary) :
Doğruluğuna şehadet etmek. * Zekât vermek. * Zekât almak. * Pak ve temiz etmek. * Övmek, medhetmek. * Birisinin durumu hakkında soruşturmak.
Islamic Glossary

TEZKİYE

(Islamic Glossary) :
Pâk ve temiz etmek, kalbi temizlemek.Bir sâlik (tasavvuf yolcusu), niyetini düzelttikten ve kendini dünyâ arzularındankurtardıktan sonra, Allahü teâlânın ismini zikr etmeğe başlar. Güç riyâzetler (nefsin arzularınıyapmamak) çeker. Şiddetli, ağır mücâhedeler (nefsin istemediği şeyleri yapmak) yapar.Böylece tezkiye hâsıl olur ve kötü huyları iyi huylara döner. (İmâm-ı Rabbânî)
Ottoman - Turkish Dictionary

TEZKİYE-İ NEFS

(Ottoman - Turkish Dictionary) :
Nefsini temiz bilmek. Kusuru üzerine almamak. Nefsini kusursuz addetmek. * Nefsi kötü şeylerden temizlemek, hayra yöneltmek.
Islamic Glossary

Tezkiye-i Nefs

(Islamic Glossary) :
1. Nefsi, İslâmiyet'in haram ettiği, beğenmediği şeylerden, kötü isteklerinden temizlemek.Tezkiye-i nefs yapınca, kalb tasfiye bulur yâni kalbin Allahü teâlâdan başkasına, mahlûklarabağlılığı kalmaz. Haramlara, günahlara meyletmez.Haramları istemekten kesilme dikçe nefs,Kalb ilâhî nûrlara, ayna olamaz hiç.(İmâm-ı Rabbânî, Mevâkıb Tefsîri)2. Nefsini beğenme, insanın kendindeki nîmetleri, iyilikleri, kendinden bilip, Allahü teâlânınverdiğini düşünmemesi. Bu nîmetlerin Allahü teâlâdan geldiğini bilip, kendinin kusurluolduğunu düşünmek ise, şükr olur.