TOPAK, YUMAK


Results for "TOPAK, YUMAK"

Environmental Glossary

TOPAK, YUMAK

(Environmental Glossary) :
[ Floc ] Biyolojik yada kimyasal etkimeyle lağım suyunda oluşan katı maddeler kümesi.