TOPAKLANMA, YUMAKLAŞTIRMA


Results for "TOPAKLANMA, YUMAKLAŞTIRMA"

Environmental Glossary

TOPAKLANMA, YUMAKLAŞTIRMA

(Environmental Glossary) :
[ Flocculation ] Atık su arıtımı sırasında fizikokimyasal olarak topakların oluşmasıyla çökelmemiş atık maddelerin ortamdan syrılması.