TOPRAK KORUNMASI


Results for "TOPRAK KORUNMASI"

Environmental Glossary

TOPRAK KORUNMASI

(Environmental Glossary) :
[ Soil consevation ] Erozyonda ötürü toprağın bozulmasını, toprağın denge kaybını yada bitkilerin aldığı besin maddelerinin kaybını asgariye indirmek amacıyla uygulanan toprak kullanımı yönetimi.