TOPRAK YÖNETİMİ


Results for "TOPRAK YÖNETİMİ"

Environmental Glossary

TOPRAK YÖNETİMİ

(Environmental Glossary) :
[ Land management ] Mevcut nüfusun ve gelecek kuşakların ihtiyaçları ve doğal çevrenin korunması bakımından azami uzun vadeli yararı sağlamak amacıyla toprağın geliştirilmesini ve korunmasını amaçlayan yönetim.