Tevbe Sûresi


Results for "Tevbe Sûresi"

Ottoman - Turkish Dictionary

TEVBE SURESİ

(Ottoman - Turkish Dictionary) :
Kur'an-ı Kerim'in 9. suresidir. Berae Suresi de denir. Medenîdir.
Islamic Glossary

Tevbe Sûresi

(Islamic Glossary) :
Kur'ân-ı kerîmin dokuzuncu sûresi. Berâe sûresi de denir.Tevbe sûresi Medîne'de nâzil oldu (indi). 128 ve 129. âyet-i kerîmeleri Mekke'de indi. Yüzyirmi dokuz âyettir. Evvelinde Besmele nâzil olmamıştır. Sûre, müşriklerin Allahü teâlâ ilealâkalarının kesildiğini, bundan sonra onların Kâbe'ye yaklaştırılm ayacağını, müslümanolmadıkları takdirde öldürüleceklerini bildiren bir ültimatom mâhiyetindedir. Sûre, Peygamberefendimizin şefkat ve merhâmetini bildiren âyet-i kerîmelerle sona erer. (Muhammed binHamza-Hüseyn Vâiz-i Kâşifî)Tevbe sûresinde buyruldu ki:Allahü teâlâya ve kıyâmet gününe inanmayan ve Allahü teâlânın ve Resûlünün haramettiklerine haram demiyen ve hak olan İslâm dînini kabûl etmeyen kâfirlerle, cizyeyi kabûlettiklerini veya müslüman olduklarını bildirinceye kadar harb ediniz! Onları öldürünüz.(Âyet: 28)Kur'ân-ı kerîm bana âyet âyet, harf harf nâzil oldu. Ancak Tevbe ve İhlâs sûrelerihâriç. Bunlar bana yetmiş bin saf melekle berâber nâzil oldu. (Hadîs-i şerîf-Kâdı BeydâvîTefsîri)