Turizm Merkezi


Results for "Turizm Merkezi"

Tourism Glossary

Turizm Merkezi

(Tourism Glossary) :
Turizm bölgeleri içinde veya dışında, yeri, mevkii ve sınırları Bakanlığın önerisi, Bakanlar kurulu kararı ile tespit ve ilan edilen turizm yönünden önem taşıyan yerler.