ULÛM-İ İBTİDÂİYYE


Results for "ULÛM-İ İBTİDÂİYYE"

Islamic Glossary

ULÛM-İ İBTİDÂİYYE

(Islamic Glossary) :
Âlet ilimleri; ana ilimleri öğrenmek için yardımcı olan sarf, nahiv, belâgat, mantık vs. gibiilimler.