ULÛM-İ İSLÂMİYYE


Results for "ULÛM-İ İSLÂMİYYE"

Islamic Glossary

ULÛM-İ İSLÂMİYYE

(Islamic Glossary) :
İslâm bilgileri, din bilgileri, müslümanların öğrenmesi lâzım olan bilgiler.Ulûm-i İslâmiyye'nin bir kısmını öğrenmek farz, bir kısmını öğrenmek sünnet, bir kısınıöğrenmek de mubâhtır. (Bkz. Ulûm-i Nakliyye) (Yûsuf Sinânüddî)