ULUSLARARASI BORÇLULUK DENGESİ


Results for "ULUSLARARASI BORÇLULUK DENGESİ"

Dictionary of Economics

ULUSLARARASI BORÇLULUK DENGESİ

(Dictionary of Economics) :
Belirli bir ülkenin, belirli bir dönemde diğer ülkelerle olan ekonomik ilişkilerinin özetidir. Ülkenin alacakları borçalrından fazla ise, ülke net alacaklı; alacakları borçalarında az ise, ülke net borçludur.