ULUSLARARASI PARA FONU


Results for "ULUSLARARASI PARA FONU"

Dictionary of Economics

ULUSLARARASI PARA FONU

(Dictionary of Economics) :
1945'te kurulan fakat 1947'de faaliyete geçen, parasal konularda uluslararası işbirliğini geliştirmek, döviz kurlarının istikrarlı bir hale gelmesini sağlamak, dış ödeme güçlüğü çeken ülkelere geçici olarak destek vermek, çok yanlı ödemeler sistemi kurmak amaçlarıyla kurulmuş finansal bir kuruluştur. IMF'ye üye olunurken, ülkelere dış ticaret ve milli gelirlerine göre birer kota verilir. Ülkeler bu kotalara göre IMF'ye girerken katkıda bulunurlar. bu katkının %25'i altın, %75'i de ülke parası ile ödenmektedir.
Dictionary of Economics

ULUSLARARASI PARA FONU (IMF)

(Dictionary of Economics) :
1944de Bretton Woods Konferansında uluslararası parasal işbirliği sağlamak, döviz kurlarına istikrar kazandırmak ve uluslararası likiditeyi artırmak amacıyla kurulan örgüt. Birleşmiş Milletlerin bir uzmanlık kuruluşudur, merkezi Washingtondadır. Faaliyetlerini Bretton Woods ilkeleri olarak bilinen kurallar çerçevesinde yürütülen Fonun 1978de ikinci kez yapılan anasözleşme değişikliğniden sonra Fona üye ülkeler döviz kur değişikliklerini Fonun denetiminde olmak koºulu ile istedikleri gibi gerçekleştirebilir duruma gelmişlerdir. Fonun finansla kaynakları üyelerin katkıları ve sağlanan borçlardan oluşmaktadır. 1983de yapılan yeni bir düzenlemeden sonra, üyelerin yaptıkları katkılardan oluşan kotalardaki artışın dörtte biri Özel Çekiş Hakkı (SDR) ve (veya) Fon tarafından kabul edilebilir niteliği olan herhagni bir konvertibl döviz ile, geriye kalan dörtte-üçlük kısım ise ulusal para ile ödenmektedir. Fon, üyelerine dış ödeme güçlüklerini ortadan kaldırması amacıyla kredi açar. Bu krediler normal-çekme hakları, özel çekme hakları ve kolaylıklar yoluyla sağlanan krediler biçimindedir. Fonun gerek üyesi olan ülkelerin ekonomik yapıları, gerekse dünya ekonomisinin genel gelişimine ilişkin değerlendirmeleri, uluslararası finansal kurumların çeşitli ülkelere kredi açıp açmama konusundaki kararlarının önemli ölçüde etkilemektedir. Fonun yönetimi ABD, İngiltere, Almanya, Fransa ve Japonya egemenliği altındadır.