UMRE


Results for "UMRE"

Turkish - Turkish dictionary

UMRE

(Turkish - Turkish dictionary) :
is. Hac mevsiminin dışında Kabe'yi ve Mekke' nin mübarek yerlerini ziyaret etme.
Ottoman - Turkish Dictionary

UMRE

(Ottoman - Turkish Dictionary) :
Ziyâret. Hac mevsimi dışında Kâbe'yi ve Mekke ve Medine'deki mukaddes yerleri ziyaret etmek. Ist: Kâbe-i Muazzama'yı tavaftan ve Safâ ile Merve denilen iki mukaddes mevki arasında sa'yetmekten ibarettir. Farz olan hacca Hacc-ı Ekber denildiği gibi, Umreye de Hacc-ı Asgar denilir. Cuma gününe tevafuk eden hacca da Hacc-ı Ekber denilir.
Dream Dictionary of Phrase

UMRE

(Dream Dictionary of Phrase) :
Malın çoğalmasına, ömrün uzun olmasına; hac ve umreyi birlikte yapmak ziyade dünyalığa ve ömre, Umre yapmak hasta için ömrün sonuna gelmiş olmaya delalet eder. ( Ayrıca Bakınız; Hac.)
Islamic Glossary

UMRE

(Islamic Glossary) :
Ziyâret etmek. Hac zamânı olan beş günü yâni Arefe ve Kurban bayramının dört günüdışında, istenildiği zaman ihrâma girip Kâbe-i muazzamayı tavâf etmek ve Safâ ile Mervearasında sa'y etmek (yürümek), saçı kazımak veya kesmekten ibâret olan ibâdet. U mreyeHacc-ı asgar (küçük hac) da denir.Umre, kendisiyle öbür umre arasında işlenilen (küçük) günâhlara keffârettir (onların afedilmesine, bağışlanmasına vesîle olur) . (Hadîs-i şerîf-Buhârî)Hacc-ı ekber, farz olan hacdır. Hacc-ı asgar ise, umredir. (Kuhistânî)Umre, Hanefî ve Mâlikîlere göre sünnet-i müekkede (kuvvetli sünnet)dir. Şâfiîlere göreömründe bir defâ farzdır. (Alâüddîn Haskefî, İbrâhim Halebî)
Ottoman - Turkish Dictionary

UMRE-İ NEBEVÎ

(Ottoman - Turkish Dictionary) :
Hz. Muhammed (A.S.M.) Efendimizin, hac farz olmadan evvelki haccı.