UZUN SÜRELİ ÇEVRİMLER


Results for "UZUN SÜRELİ ÇEVRİMLER"

Dictionary of Economics

UZUN SÜRELİ ÇEVRİMLER

(Dictionary of Economics) :
Bir yıl veya daha uzun süreli reel ve finansal aktif ve borçlar toplamıdır. Yabancı piayasalarda tahvil, hisse senedi satın alamk, yabancı bankalarda uzun süreli hesap açtırmak, yabancı bir ülkede fabrika açmak, işletme kurmak gibi faaliyetler uzun süreli sermaye hareketleri kapsamındadır.