VİLDÂN


Results for "VİLDÂN"

Turkish - Turkish dictionary

VİLDAN

(Turkish - Turkish dictionary) :
is. 1. Çocuk. 2. Köle.
Ottoman - Turkish Dictionary

VİLDAN

(Ottoman - Turkish Dictionary) :
(Velid. C.) Çocuklar. * Kullar. Köleler.(Kur'an-ı Hakîm'de $ sırrı ve meâli şudur ki: Mü'minlerin kabl-el-büluğ vefat eden evlâdları, Cennet'te ebedî, sevimli, Cennet'e lâyık bir surette dâimî çocuk kalacaklarını.. ve Cennet'e giden peder ve vâlidelerinin kucaklarında ebedî medar-ı sürurları olacaklarını.. ve çocuk sevmek ve evlâd okşamak gibi en lâtif bir zevki, ebeveynine te'mine medar olacaklarını.. ve her bir lezzetli şey'in Cennet'te bulunduğunu.. "Cennet tenasül yeri olmadığından, evlâd muhabbeti ve okşaması olmadığı" nı diyenlerin hükümleri hakikat olmadığını.. hem dünyada on senelik kısa bir zamanda teellümatla karışık evlâd sevmesine ve okşamasına bedel sâfi, elemsiz milyonlar sene ebedî evlâd sevmesini ve okşamasını kazanmak, ehl-i imanın en büyük bir medar-ı saâdeti olduğunu şu âyet-i kerime $ cümlesiyle işaret ediyor ve müjde veriyor. M.)
Names Dictionary

VİLDAN

(Names Dictionary) :
Kız ismi.Yeni doğmuş çocuk
Islamic Glossary

VİLDÂN

(Islamic Glossary) :
Allahü teâlânın cennettekilere hizmet için nûrdan yarattığı güler yüzlü ve tatlı dillihizmetçiler.Sen o vildânları görünce, onları Cennet'e saçılmış inci zannedersin." (İnsan sûresi: 21)Ehl-i Cennet'in içtikleri şaraptan, başları ağrımaz ve akıllarına halel gelmez. Onlarahizmet eden vildân, istedikleri ve arzu ettikleri kuş etlerini getirirler. Onlar da istediklerikadar yerler. (Vâkıa sûresi: 19-21)