VİRTÜEL FİYAT


Results for "VİRTÜEL FİYAT"

Dictionary of Economics

VİRTÜEL FİYAT

(Dictionary of Economics) :
Satışa arzedilmiş veya arzedilecek malların değişim gerçekleşmeden önce, müteşebbisin elde etmeyi mümkün gördüğü ve müşteriden almayı tasarladığı filat.