VASL


Results for "VASL"

Turkish - Turkish dictionary

VASL

(Turkish - Turkish dictionary) :
is. 1. Ulaşma. 2. Kavuşma.
Ottoman - Turkish Dictionary

VASL

(Ottoman - Turkish Dictionary) :
Âşığın sevdiğine kavuşması. Kavuşmak. * Birleştirmek, ulaştırmak. * Gr: Ulama, ekleme. * Edb: Sözü teşkil eden cümlelerin atıf ve rabt suretiyle birbirine bağlı olarak yazılması usulü ki, buna Sebk-i Mevsul da ta'bir edilir. * Bir kelimenin sonundaki harfi, bir sonraki lâfzın sesli harflerle başlayan ilk hecesine birleştirmek.
Islamic Glossary

VASL

(Islamic Glossary) :
1. Kavuşma. Allahü teâlâya kavuşma; velî olma.Vasl olanlar reisidir, o hocasının pîridir.Mektûbât ki eseridir, câna can katar efendim.(Muhammed Sıddîk bin Saîd)2.Birleştirme.İlm ile, irfân ile, sâhib olan Sıla'yaİki temel bilgiyi vasl eden bir arayaDalıp uçsuz bucaksız, o muazzam deryâyaVe bu zikr deryâsından en büyük payı alan.(Muhammed Sıddîk bin Saîd)(Sıla:İmâm-ı Rabbânî hazretlerinin, şerîat ile tarîkati birleştiren mânâsına gelen, hadîs-işerîfle bildirilmiş ismidir.)
Islamic Glossary

Vasl-ı Uryânî

(Islamic Glossary) :
Tasavvuf yolculuğunun sonunda Allahü teâlâya kavuşma hâli. Nihâyete erme.Vasl-ı uryânîde sâlik (tasavvuf yolcusu), vücûdunun her zerresi ile Allahü teâlâyı zikr eder.(İmâm-ı Rabbânî)Vasl-ı uryânî, nûrânî perdelerin tamâmen yanmasından sonradır. (İmâm-ı Rabbânî)Ben tenden kurtulurum, o hayâlden kurtulur,Gideyim, vasl-ı uryânî ancak böyle bulunur.(Mevlânâ)