VERGİLEMENİN FONKSİYONLARI


Results for "VERGİLEMENİN FONKSİYONLARI"

Dictionary of Economics

VERGİLEMENİN FONKSİYONLARI

(Dictionary of Economics) :
Vergilemede ulaşılmak istenen amaçlardır. Bunların en önemlisi, kamu giderlerinin karşılanmasıdır. Vergi, devletin ekonomik ve sosyal amaçlara ulaşmasında kullanılan bir politika aracıdır. Vergi, devlete gelir sağlama özelliğine de sahiptir.