YÂSÎN SÛRESİ


Results for "YÂSÎN SÛRESİ"

Ottoman - Turkish Dictionary

YASİN SURESİ

(Ottoman - Turkish Dictionary) :
Kur'an-ı Kerim'in 36. suresinin ismidir. Mekkîdir.
Islamic Glossary

YÂSÎN SÛRESİ

(Islamic Glossary) :
Kur'ân-ı kerîmin otuz altıncı sûresi.Yâsîn sûresi, Mekke-i mükerremede nâzil olmuştur (inmiştir). Seksen üç âyet-i kerîmedir.Yâsîn diye başladığı için,sûre bu ismi almıştır. Bâzı âlimler, Yâsîn ile murâdın; ey insan veya eyinsanların efendisi mânâsına Peygamberimiz sallallahü aleyhi ve sellemin olduğunubildirmişlerdir. İhlâs ile (Allah rızâsı için) okuyanların dünyâ ve âhiret nîmetlerinekavuşmalarına vesîle olacağı ve okunduğunda vefât etmiş olan müslümanların ruhlarınahediyye edildiği için bu sûreye Muammime; îmânın esasları (temelleri) ile ilgili hususlarıiçerisinde bulundurduğu, okuyanların kalblerini tenvîr ettiği, aydınlattığı için, Kalb-ul-Kur'ângibi isimler de verilmiştir. Bu sûrede, belli başlı konular olarak; Peygamberimizin sallallahüaleyhi ve sellem peygamberliği tasdîk edilmekte (doğrulanmakta), inkâr edenle kabûletmeyenler tehdîd edilmekte, eski kavimlerin (milletlerin) inkarcı hâllerinden dolayı başlarınagelen azâb ve felâketler anlatılarak, insanlar gafletten uyanmaya dâvet edilmekte (çağrılmakta) ,bu arada Peygamberimiz de sallallahü aleyhi ve sellem tesellî edilmektedir. Yine bu sûredeAllahü teâlânın kudretinin ve büyüklüğünün eserlerine dikkatler çekilmekte, âhireteinanmayanların ne kadar pişman olacakları, mü'minlerin, inananların ise, pek büyük mükâfâtlaranâil olacakları (kavuşacakları) bildirilmektedir. (Kurtubî, Râzî, Abdülhakîm Arvâsî)Yâsîn, Kur'ân-ı kerîmin kalbidir. Muhakkak o, bütün dertlere şifâdır. (Hadîs-işerîf-Hakîm, Tirmizî)Her kim Cumâ günü annesinin, babasının veya bunlardan birinin kabrini ziyâret ederde baş ucunda Yâsîn sûresini okursa, okuduğu her harfi adedince onlar mağfiret edilir(bağışlanır) . (Hadîs-i şerîf-Sa'lebî)Ölmek üzere bulunan bir hastanın yanında Yâsîn sûresi okunursa, okunan her harfiiçin, onar melek iner. Yâsîn sûresi üç bin harftir. İnen melekler, ölmek üzere olankimsenin önünde sıra sıra dizilip onun için istiğfâr ederler (bağışlanmasını isterler) .Sekerattaki (ölüm ânındaki) bir mü'minin yanında Yâsîn sûresi okunursa, Cennet Rıdvan'ıona Cennet şerâbı içirmedikçe Azrâil (aleyhisselâm) onun rûhunu almaz. (Hadîs-işerîf-Sefer-i Âhiret Risâlesi)Yâsîn sûre-i şerîfesini okumanın on faydası vardır.1) Aç olan, tok olur yâni ummadığı yerden rızık gelir.2) Susuz olan, kanıncaya dek su bulur.3) Elbisesi olmayan elbise bulur.4) Eceli gelmeyen hasta şifâ bulur.5) Eceli gelen hasta ölüm acısı duymaz.6) Ölürken, Cennet melekleri gelip görünür.7) İnsan korktuğundan emîn olur.8) Misâfir ve garîb yardımcı bulur.9) Bekârların evlenmesi kolay olur.10) Gayb olan şey bulunur.Fakat bunları niyyet ederek ve inanarak okumak lâzımdır. (Seyyid Abdülhakîm Arvâsî)Yâsîn, Peygamber efendimizin ism-i şerîflerinden olup, "Ey benim bahr-i yakînimin sabbâhı(yakîn deryâmın dalgıcı) olan habîbim!" demektir. (Seyyid Abdülhakîm Arvâsî)