YÜZEYSEL AKIŞ EROZYONU


Results for "YÜZEYSEL AKIŞ EROZYONU"

Environmental Glossary

YÜZEYSEL AKIŞ EROZYONU

(Environmental Glossary) :
[ Runoff erosion ] Yüzeysel akışın yol açtığı erozyon; erozyona uğrayan toprakta bitki örtüsünün yerinden sökülmesiyle sonuçlanır.