YENİDEN İŞLEME


Results for "YENİDEN İŞLEME"

Environmental Glossary

YENİDEN İŞLEME

(Environmental Glossary) :
[ Recycling ]Özellikle kağıt, cam ve plastik gibi yararlı ürünlerin üretilmesi için, atık materyalin yeniden kullanılır hale getirilmesi işlemi.