YERÜSTÜ SUYU (YÜZEY SUYU)


Results for "YERÜSTÜ SUYU (YÜZEY SUYU)"

Environmental Glossary

YERÜSTÜ SUYU (YÜZEY SUYU)

(Environmental Glossary) :
[ Surface water ] Okyanuslarda dahil, yeryüzündeki bütün suları tanımlamakta kullanılan geniş kapsamlı terim. Dar anlamıyla ise akarsu yataklarında bulunan suyu ifade eder.