Yoğunlaşma


Results for "Yoğunlaşma"

Chemical Dictionary,

Yoğunlaşma

(Chemical Dictionary,) :
Ortalama kinetik enerjileri düşük olan gaz fazındaki moleküllerin sıvı fazına geçmeleri.
Meteorological Glossary

YOĞUNLAŞMA

(Meteorological Glossary) :
(CONDENSATION) [i]Buharın sıvı veya katı hale dönüşüm işlemi. Yoğunlaşma için aşağıdaki koşulların mutlaka yerine gelmesi gerekir: Çiğ noktasına kadar havanın soğuması, havayı doymuş hale getirebilecek seviyede su buharı ve nispi nemi % 100'e kadar artırmak. Meteorolojide, yoğunlaşma, su buharının, sıcaklığın çiğ noktasına yaklaşmasıyla, çiğ, don, kırağı, sis, bulut, yağmur, kar veya dolu şekline dönüşmesi şeklinde anlaşılır. Atmosferde "su buharı" şu şekillerde yoğunlaşır; soğuk havayla temas, radyasyonla soğuma, eşit olmayan kütle, eşit olmayan sıcaklıktaki hava parsellerinin karışımı ve dikey konveksiyonla dinamik soğuma. En önemli noktada atmosferde yoğunlaşmanın olabilmesi için mutlaka yoğunlaşma çekirdekçiklerin olması gerekir.
Meteorological Glossary

YOĞUNLAŞMA BASINCI

(Meteorological Glossary) :
(CONDENSATION PRESSURE) [i]Kuru adyabatlara paralel olarak yükseltilen havanın yeterince soğuması ve doymuş hale gelmesi için gerekli olan basınç seviyesi.
Meteorological Glossary

YOĞUNLAŞMA ÇEKİRDEKÇİKLERİ

(Meteorological Glossary) :
(CONDENSATION NUCLEI) [i]Serbest atmosferde su buharının üzerinde yoğunlaştığı parçacıklar. Katı veya sıvı halde olabilir. Yoğunlaşmanın gerçekleşebilmesi için atmosferde higroskopik toz ve gazlar vardır. Bu higroskopik toz ve gazlar, deniz tuzu, yanma sonucu atmosfere ulaşan partiküller veya yerden atmosfere taşınan tozlar olabilir. Suni yağış çalışmalarında bulutların içerisine boşaltılan bu tür gaz ve tozlar yoğunlaşmayı gerçekleştirerek, bulut içerisindeki nemin yere yağış olarak düşmesini sağlar.
Meteorological Glossary

YOĞUNLAŞMA HORTUMU

(Meteorological Glossary) :
(CONDENSATION FUNNEL) [i]İçerisinde yoğunlaşmış su damlacıkları içeren hortum veya huni şeklindeki bulut.