ZÜLCENÂHAYN


Results for "ZÜLCENÂHAYN"

Islamic Glossary

ZÜLCENÂHAYN

(Islamic Glossary) :
"İki kanatlı" mânâsına hem ilim hem de mârifette (tasavvufta) yüksek dereceye ulaşmış olanâlimlere verilen lakab (isim).Mürşid-i kâmiller, ictihâd derecesinde yüksek âlim oldukları için, hem zâhirî ilimlerde vehem de tasavvufta derin ilim sâhibidirler, yâni zülcenâhayndırlar. (İmâm-ı Rabbânî)