ZÜLKİFL ALEYHİSSELÂM


Results for "ZÜLKİFL ALEYHİSSELÂM"

Islamic Glossary

ZÜLKİFL ALEYHİSSELÂM

(Islamic Glossary) :
İsrâiloğullarına gönderilen peygamberlerden. Asıl ismi Bişr'dir. Elyesâ aleyhisselâmdansonra; kızmadan, sabır göstererek Allahü teâlânın emir ve yasaklarını bildirmeyi üzerine aldığı,kefil olduğu için kefâlet sâhibi mânâsına Zülkifl denilmiştir.Allahü teâlâ Kur'ân-ı kerîmde meâlen buyurdu ki:(Yâ Muhammed!) İsmâil'i, İdrîs ve Zülkifl'i de yâd et (onların yüksek ve pek mükemmelhâllerini hâtırla) . Hepsi de sabr edenlerden idiler. Ve onları da rahmetimiz içine(peygamberlik vermek, yâhut âhiret nîmetlerine kavuşturmak sûretiyle) aldık. Şüphe yok ki,onlar sâlihlerden idiler. (Enbiyâ sûresi: 85, 86)(Yâ Muhammed sallallahü aleyhi ve sellem!) İsmâil'i, Elyesâ'ı ve Zülkifl'i yâd et. (Onlarınpek mükemmel hâllerini kavmine anlat.) Ve (onların) hepsi de hayırlılardandı. (Sâd sûresi:48)Elyesâ aleyhisselâmın amcasının oğlu olan Zülkifl aleyhisselâm, İsrâiloğullarına Mûsâaleyhisselâmın dîninin emir ve yasaklarını teblîğ etti. Tevrât-ı şerîfi okuyup insanlara onunhükümlerini bildirdi. Tebliğ vazîfesini hakkıyla yerine getirdi.Şam be ldelerinden bir beldedevefât ettiği rivâyet edilmiştir. (Râzî, Nişâbûrî, Kurtubî, Nişâncızâde)