ZÜNNÂR


Results for "ZÜNNÂR"

Ottoman - Turkish Dictionary

ZÜNNAR

(Ottoman - Turkish Dictionary) :
İp. * Hristiyan rahiplerinin veya puta tapanların, papazların bellerine bağladıkları örme kuşak. (Rükûa mâni olduğu için kuşanılması İslâmiyette küfür alâmeti sayılmıştır.)
Dream Dictionary of Phrase

ZÜNNAR

(Dream Dictionary of Phrase) :
Hıristiyan keşişlerin beline bağladıkları ucu haçlı kemeri görmek çocuğa, taat ve ibadette bulunmaya, şöhret bulmaya; Zünnarın kırılması çocuğun vefatına, Elbise üzerindeki zünnar çocuğa, elbise aldındaki din ve dünya bozukluğuna; Zünnar bazen zina ve atteşe, ömrün normal olmasına delalet eder.
Islamic Glossary

ZÜNNÂR

(Islamic Glossary) :
Papazların bellerine bağladıkları ipten veya kıldan örme kaba sert ve uçları öne sarkıkkuşak.Allahü teâlânın evliyâsını, enbiyâsını (peygamberlerini) ve ulemâsını (İslâm âlimlerini),bunların sözlerini ve fıkıh kitablarını ve fetvâları tâzim edecek (saygı gösterecek, hürmetedecek) yerde tahkîr etmek yâni aşağılamak küfürdür. Dinden çıkmaya sebebdir. Kâfirlerinâyinlerini beğenmek, zarûret yok iken zünnâr kuşanmak ve küfr (kâfirlik) alâmetlerinikullanmak küfürdür, îmânı giderir. (Kutbüddîn-i İznîkî)Sen dereyi geçmeden ummânı arzûlarsın,Zünnârını kesmeden îmânı arzûlarsın.(Niyâzi Mısrî)