ZİLHİCCE


Results for "ZİLHİCCE"

Ottoman - Turkish Dictionary

ZİLHİCCE

(Ottoman - Turkish Dictionary) :
Hacca gitmenin içinde yapıldığı Arabi onikinci ay. Kurban bayramı, bu ayın onuncu gününe rastlar.
Dream Dictionary of Phrase

ZİLHİCCE

(Dream Dictionary of Phrase) :
Hacca gitmeye, borçlardan kurtulmaya, tövbe ve hidayete; Devlet adamlarının azledilmesine, yönetimin el değiştirmesine delalet eder.
Islamic Glossary

ZİLHİCCE

(Islamic Glossary) :
Kamerî senenin ayları olan Arabî ayların sonuncusu.Zilhicce ayının onuncu günü Kurban bayramı günüdür. Her kim o gün bayramnamazından gelip kurbanını boğazlayıncaya kadar bir şey yemeyip kurbanının böbrekleriile iftâr edip, iki rek'at namaz kılsa, o kimsenin kurbanının kanı yere düşmeden, kendigünâhı ve ana-babasının günâhları, ehl-ü evlâd ve akrabâlarının günahları sevâbaçevrilir. (Hadîs-i şerîf-Riyâd-un-Nâsihîn)Her kim Zilhicce-i şerîfin son on günü ve Muharrem ayının birinci günü oruç tutarsa, osenenin tamâmını oruç tutmuş gibi fazîlete mazhâr olur. Her kim, Zilhicce'nin on günü içindefukarâya yardım etse, peygamberlere (aleyhimüsselâm) ta'zim etmiş olur . Bu on gün içinde, herkim bir hasta ziyâret eylerse, Hak teâlâ hazretlerinin dostları olan kullarının hâtırını sormuş veziyâret etmiş gibi olur. Bu on gün içinde yapılan her ibâdet, sâir günlerde edâ edilenibâdetlerden çok daha üstün ve pek fazla sevâba vesîle olur. (Süleymân bin Cezâ)
Turkish - English dictionary

Zilhicce

(Turkish - English dictionary) :
Dhu´l-Hijja (the twelfth month of the Islamic calendar).