ZEBÛR


Results for "ZEBÛR"

Dream Dictionary of Phrase

ZEBUR

(Dream Dictionary of Phrase) :
Davud Aleyhisselama indirilen Zebur'u görmek Allah korkusuna, zikir ve din" musikiye düşkün olmaya, garip haberler işitmeye, okuma zevkine ve hitabet sanatına vakıf olmaya delalet eder.
Islamic Glossary

ZEBÛR

(Islamic Glossary) :
Dört büyük kitabdan biri. Dâvûd aleyhisselâma indirilen mukaddes kitâb.Allahü teâlâ Kur'ân-ı kerîmde meâlen buyurdu ki:Dâvûd'a (aleyhisselâm) Zebûr'u verdiğimiz gibi, (Habîbim) şüphesiz sana da vahy ettik.(Nisâ sûresi: 163)Tevrât'tan sonra Zebûr'da da yazmışızdır ki, arza (Cennet'e ancak) sâlih kullarımmîrâsçı olur. (Enbiyâ sûresi: 105)Allahü teâlânın peygamberleri vâsıtasıyla kullarına gönderdiği dört büyük kitabdan biri olanZebûr, manzûm (şiir hâlinde) olup, İbrânî dili üzere idi. Tevrât'tan sonra indirilmiştir. Vâz venasîhat şeklinde olup, Tevrât'ı kuvvetlendirir ve açıklar. Z ebûr, Tevrât'ın hükmünü neshetmemiş (kaldırmamış)tır. İçinde haram ve helâle dâir hükümler yoktur. (Ahmed Nişâpûrî)Allahü teâlâ Dâvûd aleyhisselâma güzel ve gür bir ses ihsân etmişti. O, Zebûr'u okurkenbütün vahşî hayvanlar boyunlarını eğerek etrâfında toplanırlardı. Pek yanık ve tatlı sesiyleZebûr'u okurken; insanlar, cinler, vahşî hayvanlar etrâfında halka ol ur, dinlerlerdi. Zebûr'uDâvûd aleyhisselâmdan dinleyenler hayrân, şaşkın kalıp pekçok kimse kendinden geçipdüşerdi. (Kâdı Beydâvî)Allahü teâlânın kitâbları vardır. Kur'ân-ı kerîmde bildirilen, yüz dört kitabdır. Yüzü küçükkitabdır. Bunlara suhuf denir. Dördü büyük kitabdır. Tevrât Mûsâ aleyhisselâma, Zebûr Dâvûdaleyhisselâma, İncîl Îsâ aleyhisselâma, Kur'ân-ı kerîm bizim peyg amberimiz Muhammedaleyhisselâma nâzil olmuştur. (Kutbüddîn İznikî)
Turkish - English dictionary

Zebur

(Turkish - English dictionary) :
the Book of Psalms (in the Bible).
Philosophical Dictionary

Zebur.

(Philosophical Dictionary) :
bkz. Müslümanlık.