ZEBH


Results for "ZEBH"

Ottoman - Turkish Dictionary

ZEBH

(Ottoman - Turkish Dictionary) :
Kesme, boğazlama. Kurban kesme. (Boğazlanmış veya boğazlanacak hayvana da "zebiha" denir.)
Islamic Glossary

ZEBH

(Islamic Glossary) :
Boğazlama, kesme. Hayvanın boğazındaki yemek borusu, hava borusu, iki yandaki kandamarından üçünü bir anda kesmek."Bismillâhi Allahü ekber" diyerek deveden başka hayvanın boğazının herhangi bir yerindenzebh edilir. Bismillâhi derken (h)yi belli etmek lâzımdır. Belli edince Allahü teâlânın ismiolduğunu düşünmek lâzım olmaz. (h)yi açıkça belli etmezse, Allahü te âlânın ismini söylediğinidüşünmek lâzımdır. Bunu da düşünmezse, hayvan leş olur. Yemesi helâl olmaz. (İbn-i Âbidîn)Deve kesmekte sünnet olan nahrdır (damarları boynun alt tarafından, göğsün bitim yerindenkesmek). Sığır cinsi, ganem (koyun) ve tavuk gibi zebh olunur. Deveyi zebh ve sığırı vekoyunu nahr etmek mekrûhtur. (Fetâvây-i Hindiyye)Hayvanın boğazında merî denilen yemek borusu, hulkûm denilen hava borusu ve evdâcdenilen iki yanda birer kan damarı vardır. Zebh ve nahrda bu dört borudan üçü bir andakesilmelidir. Zâbihin (kesenin) kıbleye dönmesi sünnettir. (M. Zihni Efendi, İbn-i Âbidîn)Eti helal olan hayvanlardan boynu uzun olanların hepsi nahr, boynu kısa olanların hepsizebh edilir. (İbn-i Âbidîn)Zebh edilmeksizin ölen hayvan, meyte (leş) olduğu gibi dînin bildirdiği şekilde zebhedilmeyip de boğulmak ve başı koparılmak yâhut beyni üzerinde tokmak vurulmak veya kulaktozuna şiş saplanmak şeklinde öldürülen hayvan dahi meyte (leş) demektir. (M. Zihni Efendi)