ZEHİRLİ MADDELER


Results for "ZEHİRLİ MADDELER"

Environmental Glossary

ZEHİRLİ MADDELER

(Environmental Glossary) :
[ Toxic substances ] Değişik biçimlerde maruz kalma sonucu zarara yol açabilen kimyasal maddeler.