ZEMZEM


Results for "ZEMZEM"

Turkish - Turkish dictionary

ZEMZEM

(Turkish - Turkish dictionary) :
is. Kabe yakınındaki bir kuyu ve bunun Müslümanlarca kutsal sayılan suyu.
Ottoman - Turkish Dictionary

ZEMZEM

(Ottoman - Turkish Dictionary) :
Çok mübarek bir su. * Kâbe-i Mükerreme'nin yanındaki maruf kuyu. (Süryanicede Zem: Dur, gitme mânasınadır. Vaktiyle Hz. Hacer, oğlu İsmail'in (A.S.) ayağı altından su çıkıp aktığını veya bu kuyunun çok çok akmağa başladığını görünce, "zem zem" diye söylemesi ile kuyunun akması kesilmiş ve bu vecihle kuyu bu ismi almıştır.) *Kelimenin lügat manası: Yavaş yavaş teganni ve terennüm eylemek, hafif ve yavaş yavaş türkü söylemek. * Çok bol.
Dream Dictionary of Phrase

ZEMZEM

(Dream Dictionary of Phrase) :
Zemzem suyu içmek dert ve hastalıktan şifa bulmaya, mal ve faydalı ilme, takva ve iyilik yönünden bir hayra ermeye, murad ettiği şeye nail olmaya delalet eder.
Islamic Glossary

ZEMZEM

(Islamic Glossary) :
Kâbe-i muazzamanın Hacer-ül-esved köşesi karşısındaki kuyudan çıkan mübârek su.İbrâhim aleyhisselâmın zevcesi (hanımı) , İsmâil aleyhisselâmın annesi olan Hâcer, suaramak üzere Safâ ve Merve tepeleri arasında gidip gelirken, Zemzem kuyusununbulunduğu yerde, Cibrîl (Cebrâil) aleyhisselâm göründü. Topuğu ile (veya kanadıyla)toprağı kazıp suyu (Zemzem'i) meydana çıkardı. Hâcer (bu durumu görünce) zâyi olmasındiye hemen suyun etrâfını çevirip, havuz hâline getirdi. Bir taraftan da testisinidoldurmaya çalışıyordu. Su ise avuç avuç alındıkça tekrar fışkırıyordu. Allahü teâlâİsmâil'in anasına rahmet etsin! O, Zemzem'i kendi hâline bırakmış olsaydı, yâhut suyuavuçlamasa idi, muhakkak Zemzem akar bir ırmak olurdu. (Hadîs-i şerîf-Buhârî)Zemzem suyu ne için içilirse, ona şifâdır. (Hadîs-i şerîf-Mir'ât-ül-Haremeyn)Kim hac niyeti ile Beyt-i şerîfe (Kâbe'ye) gelip, Kâbe-i şerîfin etrâfında yedi kere tavâfetse, dolaşsa sonra Makâm-ı İbrâhim'e gelip iki rek'at tavâf namazı kılsa, ondan sonraZemzem kuyusuna gelip, suyundan içse, cenâb-ı Hak onu anasından doğduğu gün gibigünahından tertemiz yapar. (Hadîs-i şerîf-Ahbâru Mekke)Zemzem içerken, Kıbleye karşı yönelmeli, ayakta ve üç yudumda içmelidir. Zemzemiçmeden önce, şu duâyı okumalıdır: "Allahümme innî es'elüke ilmen nâfian ve rızkan vâsian veşifâen min külli dâin ve sekamin birahmetike yâ Erhamerrâhimîn (Allah'ım send en faydalı ilim,bol rızık, her türlü hastalıktan şifâ istiyorum. Ey merhametlilerin en merhametlisi! Bunları seninrahmetine güvenerek istiyorum)" (Eyyûb Sabri Paşa)
Turkish - English dictionary

zemzem

(Turkish - English dictionary) :
1. Zamzam (a famous well very near the Kaaba in Mecca). 2. water from Zamzam. kuyusuna işemek to do something monstrous merely to acquire notoriety. suyu water from Zamzam. (... yanında) le yıkanmış olmak /ın/ to be an angel compared to (someone else) (said when comparing two people, both of whom are scoundrels).