ZEVİL ERHÂM


Results for "ZEVİL ERHÂM"

Islamic Glossary

ZEVİL ERHÂM

(Islamic Glossary) :
İslâm mîrâs hukûkunda, Eshâb-ı ferâiz (farz hisse sâhibi) ve asabe denilen kimselerdışındaki yakın akrabâ.Eshâb-ı ferâizden ve asabeden kimse yoksa veya bunlardan yalnız zevc (koca) ve zevce(hanım) varsa, mîrâs zevil erham denilen en yakına verilir. (Muhammed Mevkûfâtî)