Tüm Sözlükler
reklam sol

22 record(s) found.

 • accept(Türk Bilişim Terimlerinden) onaylamak

  Computer, Internet Glossary
 • acceptf. 1. kabul etmek; razı olmak; kabullenmek. 2. (bir şeyi) teslim almak.

  English - Turkish Dictionary
 • accept/assume responsibility for -in sorumluluğunu üzerine almak.

  English - Turkish Dictionary
 • acceptables. kabul edilir, makbul.

  English - Turkish Dictionary
 • acceptable level of riskonanır risk düzeyi

  Computer, Internet Glossary
 • acceptable mean lifeonanır ortalama ömür

  Computer, Internet Glossary
 • acceptable quality levelonanır nitelik düzeyi

  Computer, Internet Glossary
 • ACCEPTANCEKABULBir poliçeyi ödeyecek kişinin bedeli vadesi geldiği zaman ödeyeceğine dair imza yoluyla taahüt etmesidir. Muhatabın, poliçeye "kabul edilmiştir" diye yazarak imzalaması gereklidir.

  Dictionary of Economics
 • acceptanceonama, kabul

  Computer, Internet Glossary
 • acceptancei. 1. kabul. 2. (bir şeyi) teslim alma.

  English - Turkish Dictionary
 • acceptance boundaryonama sınırı

  Computer, Internet Glossary
 • ACCEPTANCE CREDITKABUL KREDİSİBir finans şirketinin, üçüncü şahsın kıymetli kağıdını garanti etmesi ve ödeme taahüdünde bulunması şartı ile verilen kredidir. Kabul kredisi, dış ticaret işlemlerde çok fazla kullanılmaktadır.

  Dictionary of Economics
 • acceptance criteriaonama ölçütleri

  Computer, Internet Glossary
 • acceptance criteriakabul kriteri

  Welder Dictionary Eng - TR
 • ACCEPTANCE IN BLANKAÇIK KABULDüzenleyenin imzasının bulunmadığı bir poliçenin, muhatap tarafından kabul edilmesidir. Muhatabın poliçeyi satın alıp imzalaması ile poliçe geçerlilik kazanır.

  Dictionary of Economics
 • acceptance levelkabul seviyesi

  Welder Dictionary Eng - TR
 • acceptance probabilityonama olasılığı

  Computer, Internet Glossary
 • acceptance samplingonama örneklemesi

  Computer, Internet Glossary
 • ACCEPTING HOUSES VE MERCHANT BANKERS19. yüzyılda İngliterede önemli geliºme göstermiº bir banka türüdür. Büyük İngiliz firmaları, geçmiş yüzyıllarda, yerli ve yabancı müşterilerinin senetlerini gerektikçe kendi imzaları ile desteklerdi bu isimler giderek önem kazanmış, kabul kredisi denilen uygulamaya yol açmıştır. Bazı ticarethaneler yalnız kabul kredileri üzerinde çalışmaya başlamışlardır. Ticari senetlere imza koyarak bunların paraya çevrilmesini kolaylaştıran Accepting Houses ve Merchant Bankers bankacılığın bir uzmanlık dalı durumuna gelmişlerdir. (Ayrıca bk. Kabul Kredisi, Bankacılıkta Uzmanlaşma)

  Dictionary of Economics
 • acceptoralıcı

  Medicine and Hematology Glossary
 • acceptoralıcı

  Computer, Internet Glossary
 • acceptor levelalıcı düzeyi

  Computer, Internet Glossary
reklam sol
reklam sol

Last Searched Words

Keyword Searches

reklam sol