agahdar


Results for "agahdar"

Kurdish - Turkish dictionary

agahdar

(Kurdish - Turkish dictionary) :
bilgili, haberdar, vakıf.
Kurdish - Turkish dictionary

agahdar bûn

(Kurdish - Turkish dictionary) :
vakıf olmak, haberdar olmak.
Kurdish - Turkish dictionary

agahdar kirin

(Kurdish - Turkish dictionary) :
bildirmek, haber vermek, haberdar etmek.